Tipsskjema byggevarer

Nytt tips vedrørende omsetning av byggevarer

Skriv inn organisasjonsnummeret på foretaket som omsetter byggevaren i feltet over. Les merSkjul

Om dette feltet ikke fylles ut, må navn på foretaket (samt kontaktinformasjon dersom du kjenner dette, som f.eks nettside, telefon og adresse) fylles ut i tekstfeltet nedenfor.

Om du skriver inn et gyldig organisasjonsnummer hentes denne infoen fra Brønnøysundsregistrene. Du kan bekrefte at det er organisasjonsnummer på korrekt foretak som er skrevet inn ved at navnet på foretaket dukker opp under feltet.

Skriv tipstekst i feltet over. Les merSkjul

Feltet må minimum inneholde opplysninger om byggevaren (spesifikt navn) og hvem som omsetter byggevaren.

I tillegg bør du skrive hvorfor du mener byggevaren omsettes ulovlig.

Om du har fylt inn organisasjonsnummer i feltet for dette, og sjekket at det er korrekt navn på foretak som dukker opp der, er det ikke strengt nødvendig med utfyllende informasjon om foretaket.

Trykk på denne knappen for å velge filer som skal legges ved søknaden ved innsending. Det er mulig å velge flere filer, men alle filene som skal legges ved må velges samtidig i vinduet. For å fjerne filer fra opplasting, kan en trykke på knappen og så velge avbryt.

Huk av denne boksen om du ønsker å sende inn et anonymt tips. Om boksen hukes av forsvinner feltene for navn og addresse, og behøver følgelig ikke å fylles ut.