Tipsskjema byggevarer

Tips oss om byggevarer

Hvis du mistenker ulovlig markedsføring, omsetning eller bruk av byggevarer kan du sende oss melding om det her. Vi leser alle meldinger, og vurderer om disse skal følges opp med tilsyn. Vi offentliggjør ikke hvem som varsler om mulige ulovlige forhold.

Skriv det du ønsker å tipse om, opplysninger om byggevaren (spesifikt navn) og hvem som omsetter varen. Skriv også hvorfor du mener at byggevaren omsettes ulovlig.

Legg ved filer om noe skal sende med tipset. Du kan velge flere filer samtidig. For å fjerne filer du har lastet opp, klikk på last opp-knappen en gang til og velg “avbryt”.

Har du organisasjonsnummeret til foretaket som omsetter byggevaren, fyll det inn i feltet over.


Din kontaktinformasjon (valgfritt)

Det er nyttig for oss å få informasjon om hvem du er som tipser. Da kan vi ta kontakt hvis vi trenger flere opplysninger i saken. Vi offentliggjør ikke informasjon om hvem som tipser oss om mulige ulovlige forhold. Hvis du fyller inn din kontaktinformasjon vil du få en kvittering når du har sendt inn tipset.

Huk av her om du også ønsker å være anonym for direktoratet. Om boksen hukes av forsvinner feltene for navn og adresse, og behøver følgelig ikke å fylles ut.


Hvordan håndterer vi tipsene?
Vi kan ta direkte kontakt med virksomheten og kreve at de retter opp i de ulovlige forholdene. Les merSkjul

Direktoratet kan ikke alltid følge opp tips umiddelbart, men vi går gjennom alle meldinger og vurderer om disse skal følges opp med tilsyn. Vi har imidlertid av kapasitetshensyn ikke anledning til å holde tipsere løpende orientert om behandlingen av saken. Dette skyldes at vi prioriterer ressursene til å gjøre tilsyn. Du kan imidlertid be om innsyn i saken gjennom offentlig postjournal.

Noen av tipsene vi mottar er av såkalt privatrettslig karakter. Det betyr at det er en sak mellom private parter. Et eksempel på det kan være en sak mellom produsent og entreprenørfirma. Direktoratet har ingen myndighet overfor virksomheter i disse sakene, men kan gi generell veiledning om regelverket.