Sentral godkjenning av foretak

Brukerportalen for sentral godkjenning

Sentral godkjenning er en frivillig kvalitetsordning som viser at foretaket oppfyller kravene til faglige kvalifikasjoner, kvalitetssikringsrutiner og seriøsitet i Byggesaksforskriften (SAK10).

Søk om sentral godkjenning

Nederst på denne siden kan du logge inn for å søke om sentral godkjenning eller ettersende vedlegg i forbindelse med søknad. I tabellen nedenfor kan du lese mer om hva du trenger til søknaden.

Fornyelse og endring av sentral godkjenning

Hvis du ønsker å fornye den sentrale godkjenningen, må du søke innen utløpet av godkjenningsperioden og dokumentere at foretaket tilfredsstiller de gjeldende kravene i SAK10.

For å utvide godkjenningen med flere godkjenningsområder eller tiltaksklasser innenfor den eksisterende godkjenningsperioden, kan du søke om endring.

Overføring av sentral godkjenning

Hvis foretaket ditt har sentral godkjenning og skal endre organisasjonsnummer, kan du søke om å overføre godkjenningen etter nærmere bestemte vilkår. Her kan du lese mer om overføring av sentral godkjenning.

Dette må du dokumentere i søknaden:

  • Utdanning i form av vitnemål, fag-/svennebrev, mesterbrev eller annen dokumentasjon som viser at foretaket har faglig ledelse med relevant utdanning på rett nivå. Her kan du lese mer om dokumentasjon av utenlandsk utdanning.
  • Referanseprosjekter som beskriver hva foretaket har gjort, eller beskriver erfaringen faglig leder har med inn i foretaket ditt. Faglig ledelse må ha relevant og oppdatert praksis innen godkjenningsområdet det søkes om og nødvendig praksislengde.
  • Fast ansettelse for den faglige ledelsen i foretaket ditt, for eksempel i form av skriftlig arbeidsavtale.
  • Organisasjonsplan som viser ansvars- og myndighetsfordeling i foretaket ditt.
  • Eventuell dokumentasjon på unntak fra registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

Dette må du bekrefte at foretaket ditt oppfyller:

  • Kravene til helse, miljø og sikkerhet i internkontrollforskriften.
  • Kravene til kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven.

Dette er valgfritt:

  • Du kan sende inn dokumentasjon som viser at foretaket ditt har yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring.
  • Informasjon om at foretaket eventuelt er godkjent opplæringsbedrift hentes automatisk fra www.finnlaerebedrift.no.
Godkjenningens varighet og opplysningsplikt

Godkjenningen gis for tre år av gangen. Foretaket plikter å melde ifra om endringer som har betydning for godkjenningen. Dette kan for eksempel være omorganisering, tvangsavvikling eller konkursbehandling, eller at faglig ledelse som er lagt til grunn for godkjenningen ikke lenger jobber i foretaket. Send informasjon om endringene til [email protected]

Godkjenningsmerke og godkjenningsbevis

Hvis sentral godkjenning blir innvilget, kan du laste ned godkjenningsmerket til bruk i markedsføringen av ditt foretak. Du kan logge inn nedenfor og laste ned dette fra Ditt foretak. Der kan du også laste ned godkjenningsbeviset som også er tilgjengelig i registeret over sentralt godkjente foretak.

Påklage vedtak

Dersom du er uenig i vurderingen vi har gjort, kan du påklage vedtaket du har fått. Klagefristen er 3 uker. Her kan du lese mer om klagesak og klagenemnda for sentral godkjenning. Du har også mulighet til å søke på nytt for å dokumentere ytterligere opplysninger om foretaket ditt i stedet for å påklage et vedtak.

Tilsyn

Direktoratet for Byggkvalitet fører tilsyn med sentralt godkjente foretak. Dette gjør vi blant annet for å sjekke at kvalitetssikringsrutinene til foretaket ditt er i samsvar med SAK10 og at de er aktivt i bruk, slik du bekrefter i søknaden.

Rettigheter i Altinn

For å søke om sentral godkjenning på vegne av foretaket, må du ha riktige rettigheter i Altinn. Hvis du ikke har dette allerede, kan du få det tildelt.

Slik får du nødvendige rettigheter i Altinn

Har du spørsmål?

Du kan lese mer om sentral godkjenning på nettsiden vår. Hvis du fortsatt har spørsmål, kan du ringe vår svartjeneste på telefon 22 47 56 00 som er åpen på hverdager klokka 12.00-14.00.