Sentralt godkjente foretak

Søk om sentral godkjenning

Sentral godkjenning er en frivillig kvalitetsordning som beskriver foretakets seriøsitet og kompetanse basert på dokumentert utdanning, praksis og kvalitetssikringsrutiner.

Med sentral godkjenning viser foretaket at det:

  • har riktig kompetanse til å utføre oppdrag i byggesaker
  • oppfyller de lovpålagte kravene til drift
  • har betalt skatter og avgifter

Sentral godkjenning varer i tre år. Foretaket kan fornye godkjenningen ved å dokumentere at det fortsatt tilfredsstiller vilkårene.

Dette må du ha tilgjengelig når du fyller ut søknaden:

  • Vitnemål, fagbrev eller annen dokumentasjon på utdanning
  • Referanseprosjekter som beskriver erfaringen, kompetansen og gjennomføringsevnen foretaket ditt har
  • Kvalitetssikringsrutiner som er tilpasset de aktivitetene foretaket ditt søker godkjenning for
  • Organisasjonsplan som viser ansvars- og myndighetsfordeling i foretaket
  • HMS-erklæring som viser at foretaket arbeider systematisk med å oppfylle HMS-krav
  • Valgfri tilleggsinformasjon som dokumenterer at foretaket er godkjent som opplæringsbedrift, har yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring

For å søke om sentral godkjenning på vegne av foretaket må du ha riktige rettigheter i Altinn. Hvis du ikke har dette allerede, kan du få det tildelt.

Slik får du nødvendige rettigheter i Altinn

Behandlingstid for søknaden er om lag seks uker.