Sentral godkjenning av foretak

Søk om sentral godkjenning

Sentral godkjenning er en frivillig kvalitetsordning som viser at foretaket oppfyller kravene til faglige kvalifikasjoner, kvalitetssikringsrutiner og seriøsitet.

Dette må du dokumentere i søknaden:

  • Vitnemål, fag-/svennebrev, mesterbrev eller annen dokumentasjon på utdanning
  • Referanseprosjekter som beskriver hvilke arbeidsoppgaver foretaket har utført opp mot omsøkte godkjenningsområder
  • Organisasjonsplan som viser ansvars- og myndighetsfordeling i foretaket
  • Fast ansettelse for foretakets faglige ledelse, for eksempel i form av skriftlig arbeidsavtale
  • Valgfri tilleggsinformasjon som dokumenterer at foretaket er godkjent som opplæringsbedrift, har yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring
  • Betalingsutsettelse ved betalingsproblemer som følge av koronasituasjonen
  • Du må bekrefte at foretaket oppfyller følgende:

  • Krav til helse, miljø og sikkerhet i internkontrollforskriften
  • Krav til kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningslovgivningen

Direktoratet for byggkvalitet fører tilsyn med sentralt godkjente foretak og sjekker blant annet at foretakets kvalitetssikringsrutiner er i samsvar med byggesaksforskriften og at de er i aktivt bruk.

Sentral godkjenning gis for tre år av gangen. Foretaket kan søke om fornyelse av godkjenningen innen utløpet av godkjenningsperioden. Foretaket må dokumentere at det tilfredsstiller kravene som gjelder på fornyelsestidspunktet. For å utvide godkjenningen med flere godkjenningsområder eller tiltaksklasser innenfor en eksisterende godkjenningsperiode, kan foretaket søke om endring.

For å søke om sentral godkjenning på vegne av foretaket må du ha riktige rettigheter i Altinn. Hvis du ikke har dette allerede, kan du få det tildelt.
Slik får du nødvendige rettigheter i Altinn

En eventuell klage på vedtak om sentral godkjenning kan også sendes inn via samme brukerportal.

KONTAKT OSS

Telefon: +47 22 47 56 00
Svartjenesten for faglige spørsmål og om sentral godkjenning er åpen fra 10-14. Du kan sende oss en epost:

E-post: post@dibk.no
Byggsøk: byggsok@dibk.no
Webansvarlig: nettredaktor@dibk.no

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER

dibk.no bruker informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapslene brukes til trafikkmåling og optimalisering av siden.

BESØKSADRESSER

Mariboes gate 13 0183 OSLO
Hunnsvegen 5 2821 GJØVIK

POSTADRESSE
Postboks 8742 Youngstorget
0028 OSLO

FAKTURAADRESSE

Direktoratet for byggkvalitet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 Hamar
Organisasjonsnr: 974 760 223
IBAN-NR: NO3763450508979